Google
Search WWW Search www.tututors.com
  ข่าวสาร
บดินทรเดชารับ ม.1 ม.4 ปี 55 (คณิต,วิทย์)
[7 มีนาคม 2555 14:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1493 คน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ได้มีกำหนดการรับสมัคร พร้อมระเบียบการรับสมัครน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่  1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2555 ประเภทห้องพิเศษ รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประเภท ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (สอบเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์)

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สอบเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์)

5-19   มีนาคม  2555    
     - แจ้งความจำนงออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.bangkok2.org/register/?stu=ep หรือที่ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเรียบร้อย เสร็จแล้วอย่าลืมปรินส์นะคะ

15-19 มีนาคม 2555    
     - นำใบแจ้งความจำนงที่ปรินส์ออกมา ไปยื่นสมัครด้วยตนเองที่ห้องสมุด อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนฯ

24  มีนาคม  2555    
     - สอบคัดเลือก

1   เมษายน 2555    
     - ประกาศผลสอบคัดเลือก /รายงานตัว /ประชุมผู้ปกครอง

12  พฤษภาคม 2555    
     - มอบตัว

     คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 หรือเทียบเท่า
     1.2  ไม่จํากัดอายุ       
     1.3   เป็นโสด

***นักเรียนต้องมาสมัครด้วยตนเอง และแต่งเครื่องแบบนักเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  

ประเภท  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สอบวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์)

5-19   มีนาคม  2555           
     - รับใบสมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.bodin.ac.th

15-19 มีนาคม 2555            
     - ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องสมุด  อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนฯ

25  มีนาคม  2555           
     - สอบคัดเลือก

1  เมษายน 2555             
     - ประกาศผลสอบคัดเลือก / รายงานตัว / ประชุมผู้ปกครอง

12  พฤษภาคม 2555        
     - มอบตัว

     คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1.  คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป 
        1.1  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยม ศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554  หรือเทียบเท่า
        1.2  ไม่จํากัดอายุ
        1.3  เป็นโสด
    2.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
        2.1  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา  ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2  ไม่ต่ำกว่า 3.00
        2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        2.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 

     **กรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 – 2.3 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     1.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
     2.  การสอบแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
     3.  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสมาคมคณิตศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
        2.4  มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดอายุ เป็นโสด
        2.5  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
        2.6  มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
        2.7  มีความตั้งใจเข้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

     สำหรับน้องๆ ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.bodin.ac.th นะครับ

ผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจบริการสอนพิเศษของทาง TU-tutor สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ TU-tutor โทร 0819110592 

หมายเหตุ
 สามารถติดตามข่าวสาร บทความและทุนการศึกษาก่อนใครได้ที่ 
www.facebook.com/tututors/ และ www.tututors.com

------------
TU-tutor สอนพิเศษ กวดวิชา
ปรับพื้นฐาน แบบตัวต่อตัว ทุกวิชา ทุกระดับชั้น เลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล
Tel: 0819110592
Fax: 02-8933859
e-mail: TU-tutor@hotmail.com
www.tututors.com
www.facebook.com/tututors/
Twistter: TU_tutor
Skepe: tu-tutor@hotmail.com
[ +zoom ]
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) TU-tutor
ข่าวสาร
- อัสสัมชัญรับ ม.1 ปี 56 (Gifted) [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- รับตรง ICT (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 56 [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- รับตรง มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 56 [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- โควตา ม.อ. ตรัง เปิดรับแล้ว [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- โควตา ภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 56 [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- ส.เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ รับตรงวันนี้-24ส.ค. [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- รับตรงแพทย์ ม.บูรพา 56 [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- กสพท.เปิดระบบสมัครเรียนแพทย์-ทันตะแล้ววันนี้! [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- เริ่มรับสมัครแล้ว! เรียนแพทย์มศวร่วมม.นอตติงแฮม [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
- Update โครงการรับตรง ม.สงขลา 56 [7 มีนาคม 2555 14:45 น.]
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

   TU-tutor
     หน้าแรก
     เกี่ยวกับเรา
     คอร์สแนะนำ
     บริการด้านการศึกษา
     อัตราค่า่เรียน
     บริการพิเศษ
     ข่าว TU-tutor
     ข่าวการศึกษา
     ทุนการศึกษา
     บริการด้านทุนการศึกษา
     บทความการศึกษา
     คลังข้อสอบเก่า
     E-Book
     Webboard
     ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา
     จุดเด่นของ TU-tutor
     คำถามที่พบบ่อย
     สมัครงาน
     ลิงค์เพื่อนบ้าน
     ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 47
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,328,905
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
  สอนพิเศษ   กวดวิชา   สอนพิเศษตัวต่อตัว   เรียนพิเศษ
Copyright © 2006 All rights reserved by tututors.com
รับสอนพิเศษรับรองผลทุกวิชาสอนทุกระดับชั้น
Engine by MAKEWEBEASY